Events

Wees welkom bij de komende events. En lees de verslagen van eerdere events.

Mensen met ideeën

Bij de events komen ideeën vanuit verschillende invalshoeken samen: gemeenten, kennisinstituten, ondernemers.

Verbinden, vernieuwen, versnellen

Deze denkers, doeners en netwerkers delen de drang om ‘het systeem’ te vernieuwen. Samen de gemeente op andere gedachten brengen, het leven van inwoners aangenamer maken.

Klein beginnen, dan groots resultaat

Initiate maakt grote vraagstukken klein. Snel een praktisch idee uitwerken. Kijken wat werkt. En dan landelijk opschalen. Initiate is er voor wie nou wel eens resultaat wil zien!

Agenda Verslagen Komende events