Event

Snelkookpansessie bij Stroomopwaarts

Van Berckenrodestraat 6 , Schiedam (Kaart)

vrijdag 24 november 2017
09:15 - 18:00

Kom met ideeën. Maak ze waar.
 

Over dit event

Op vrijdag 24 november gaat een aantal geselecteerde designers aan de slag bij Stroomopwaarts in Schiedam. Zij gaan nadenken hoe het productieproces dat wordt uitgevoerd door een sociaal en mentaal kwetsbare groep medewerkers, aangenamer gemaakt kan worden.

 

Repeterend werk
Ken je de koekpotten van Xenos en HEMA? In deze glazen potten zitten alle ingrediënten die je nodig hebt om koekjes te bakken. Het is een van de vele zaken die worden gemaakt in het productiebedrijf van Stroomopwaarts. De ene medewerker stopt ingrediënten in de glazen pot, de volgende doet de deksel erop. Daarna volgt een etiket en weer iemand anders hangt er een vrolijk kaartje aan. Zo gebeurt dat voor elke pot apart, duizenden potten na elkaar. Deze medewerkers voeren repeterend handmatig productiewerk uit. De ene keer zijn het de koekpotten, een volgende keer maken ze iets anders. Het is steeds een eenvoudige terugkerende handeling: het plakken van een sticker, het indraaien van een schroef of iets in een doosje doen.

Stroomopwaarts
Stroomopwaarts is een groot participatiebedrijf in Maassluis. De organisatie verzorgt de uitgifte van uitkeringen voor enkele gemeentes, maar is bovenal een mens-ontwikkelbedrijf: het belangrijkste doel is het begeleiden van mensen naar regulier werk. In het eigen bedrijf werken zo’n duizend mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Er werken zo’n vierhonderd mensen op de afdeling handmatige productie. Over hen gaat deze sessie. Zij zijn de moeilijkst ontwikkelbare groep. Er is en wordt meerdere malen gekeken of zij op een andere plek terecht zouden kunnen, maar veel van deze medewerkers blijven op deze afdeling.
Stroomopwaarts mag een participatiebedrijf zijn, het is wel een bedrijf. Er moet dus ook gepresteerd worden. Van alle medewerkers wordt volledige inzet gevraagd. Daar zien de begeleiders op toe. Per 25 productiemedewerkers is er een begeleider.

Medewerkers
De medewerkers op deze afdeling hebben vrijwel allemaal een laag IQ. Sommigen van hen hebben een autistische stoornis. Veel medewerkers hebben ook een taalachterstand of zijn (deels) analfabeet.
De medewerkers zijn erg plichtsgetrouw. Ze staan ’s morgens te dringen om naar binnen te mogen, maar aan het eind van de dag zijn ze onmiddellijk weg. Ze zijn over het algemeen erg trots dát ze werken, vooral als ze weten wat ze maken. Ze kunnen vaak lang in eenzelfde cadans doorwerken, waar anderen eerder afgeleid zouden zijn.

Toch is er veel ziekteverzuim. Over het algemeen kun je zeggen dat de medewerkers niet zo gezond leven, met weinig geld, dat ze kampen met lichamelijke kwalen en regelmatig psychische problemen hebben.
Dan is er nog een kleine, wisselende groep andere medewerkers. Mensen in de bijstand die re-integreren, lopen stage bij een van de bedrijven van Stroomopwaarts. Sommigen gaan korte tijd aan de slag in de productiehal.

Motiveren & activeren
De uitdaging waar het in deze sessie om draait is het motiveren en activeren van de medewerkers op deze afdeling. Hoe zorgen we ervoor dat zij meer plezier beleven in wat ze doen en meer zicht krijgen op waar ze mee bezig zijn? Lukt het door het toevoegen van bijvoorbeeld spelelementen om het werk leuker en uitdagender te maken? Hoe kunnen hun prestaties meetbaar worden, voor de medewerkers zelf en voor Stroomopwaarts die hierdoor een betere productieplanning kan maken? Hoe kunnen zij misschien ook op andere manieren worden geactiveerd, zoals op het gebied van een gezonde leefstijl? Uiteindelijk streeft Stroomopwaarts naar meer plezier in het werk, minder ziekteverzuim en duidelijkere productieprestaties.

Vorm
De vorm van de ingreep mag jij als ontwerper zelf bepalen. Stroomopwaarts zelf denkt aan een (digitaal) planbord waarop bijvoorbeeld te zien waar mensen op dit moment aan werken, maar ook hoeveel zieken er zijn en of er iemand jarig is. Spelelementen, eventueel op de lopende band of de ruimte, zouden het werkplezier kunnen vergroten.

Het systeem zou makkelijk in te voeren moeten zijn in de diverse hallen en niet te arbeidsintensief zijn. Denk eraan dat veel mensen niet kunnen lezen of schrijven.

What if Lab: co-designsessies
De Dutch Design Foundation en Stroomopwaarts hebben drie ontwerpstudio’s uitgenodigd om hierover mee te denken. Tijdens de co-designsessie op 24 november 2017 gaan zij in samenspraak met begeleiders en beleidsmedewerkers van Stroomopwaarts aan de slag. De dag is nadrukkelijk bedoeld voor het genereren van ideeën en inzichten. Deze kunnen in een vervolgtraject door Stroomopwaarts worden ontwikkeld of uitgewerkt, bij voorkeur in samenwerking met de ontwerper die het idee bedacht.

De dag bestaat uit drie delen:

1) Het helder stellen van de vraag van de opdrachtgever:
Na een korte pitch vanuit Stroomopwaarts kunnen de ontwerpers informatie inwinnen bij de betrokken.

2) Co-designsessie:
Per ontwerper/ontwerpbureau wordt een team gevormd, bestaande uit in ieder geval de ontwerper, een begeleider en een beleidsmedewerker. Het team gaat brainstormen om nieuwe ideeën te genereren. Als ontwerper mag jij de vorm van deze sessie bepalen.

3) Presentatie:
Elk team presenteert de gegenereerde concepten of het beste idee aan de rest van de groep. Andere teams geven feedback. Wanneer de opdrachtgever een vervolg wil geven aan een of meer van de ideeën, worden hier afspraken over gemaakt.

Voor meer informatie, neem contact op met Margriet Craens ( margriet@dutchdesignfoundation.com )

of Dries van Wagenberg  ( dries@dutchdesignfoundation.com ) .

Datum & locatie

Van Berckenrodestraat 6 , Schiedam
vrijdag 24 november 2017 , 09:15 - 18:00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *