Nieuws

Terugblik op twee jaar innovatie en vooruitblik naar 2018

Initiate
Geschreven op 27 december 2017

Op donderdag 14 december organiseerden Initiate en De Pilotstarter in Utrecht het event De Tijd Vooruit. Zo’n honderd aanwezigen keken en luisterden naar de presentaties van vijftien aansprekende challenges en pilots. En ze werden wakker geschud door Fountainheads, dat een doorkijk gaf naar de exponentiële technologische ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe gaan gemeenten en hun partners in de samenleving ook in 2018 de mogelijkheden zien en de kansen pakken?

‘Kijkt u wel de goede kant op?’ Die prikkelende vraag werd de aanwezigen op 14 december gesteld door Jan-Henk Bouman en Wim van Rooyen van Fountainheads. In het van hen bekende zeer hoge tempo namen zij hun gehoor mee in een aantal ontwikkelingen die linksom of rechtsom ook het speelveld van (lokale) overheden gaan raken. Het is volgens het duo allereerst noodzakelijk om zicht te krijgen op de grote maatschappelijke veranderingen die door nieuwe technologie worden aangejaagd. Zo zijn wetenschappers in Rotterdam er inmiddels in geslaagd om een muis te verjongen. Nog zo’n ontwikkeling: door data kun je gedrag van mensen voorspellen. Gaan we toe naar een samenleving waar mensen worden opgepakt voordat die zelfs zèlf weten dat ze een misdrijf gaan plegen? Eigenlijk heeft niemand van ons werkelijk inzicht in waar al die technologie toe kan leiden, zo betoogden Jan-Henk en Wim. Dat komt, omdat die nieuwe ontwikkelingen zich exponentieel voltrekken. Wij mensen zijn gewend aan een lineaire ontwikkeling: 1, 2, 3, 4, enzovoort. Exponentiële ontwikkeling volgt de lijn van 1, 2, 4, 8, 16, enzovoort. Het is bijna niet doenlijk om je precies een beeld te vormen dat in allerlei sectoren (vervoer, gezondheid, beveiliging, communicatie, waardegroei) zal doorwerken. Welke kant gaat het op met blockchain? Met autonoom vervoer? We weten het niet. We weten wel dat sectoren vooral veranderen door complete nieuwkomers in een sector. Zie hoe nu PicNic het retail-landschap van Nederland opschudt. Het is maar één van de vele voorbeelden die voorbij vlogen. Deze presentatie geeft iets weer van de wake up call die Fountainheads meegaven.

Presentaties van pilots en prototypes
Een belangrijke tekst in de presentatie van Fountainheads luidt: ‘Wil je veranderen, dan heeft het geen zin om van het oude uit te gaan. Kijk naar het nieuwe.’ Precies dàt is de drijfveer geweest in de afgelopen twee jaar van Initiate en Pilotstarter. Dat heeft geleid tot een groot aantal ideeën, prototypes, pilots en gedachterichtingen die in meerdere of mindere mate zijn uitgewerkt. Vijftien daarvan werden op 14 december gepresenteerd in de Social Impact Factory in Utrecht. De tien prototypes die uit Initiate zijn voortgekomen, zijn te vinden in het magazine De Tijd Vooruit, dat u hier kunt downloaden. Een aantal van de initiatiefnemers achter deze pilots en prototypes gaf op 14 december nog een persoonlijke toelichting. (Tekst gaat door na de foto’s)

 

Eveline Wauters van de gemeente Eindhoven geeft een toelichting op het prototype €ffect.

 

Sjors Slaats legt uit wat Initiate voor Aan De Slag Met De Omgevingswet heeft bereikt.

 

Philip Helmer neemt de aanwezigen mee in het Financieel Paspoort.

 

Vooruitblik naar 2018
Een deel van de dag werd besteed aan het vooruitblikken naar 2018 en verder. De aanwezigen werd gevraagd eens na te denken over hun wensen voor in elk geval het komende jaar: wat zijn de vraagstukken die VNG/Initiate/Pilotstarter zeker zouden moeten meenemen bij de volgende fase in het innovatieproces van de lokale overheid? Eén van de vragen die daarbij naar voren kwamen, was: ‘Wat is het bestaansrecht van de overheid (nog) en welke nieuwe vormen van overheid bestaan er eigenlijk? We werken steeds meer om bestaande systemen heen. Hoe kunnen we die ontwikkeling beter stroomlijnen en integreren?’ Uit een andere groep kwam naar voren: ‘Als we zo eens alle initiatieven, innovatiesporen en programma’s bij elkaar overzien, moeten we constateren dat veel van die kleine startende innovatietrajecten min of meer hetzelfde doen. Hoe voorkomen we dubbelingen en vergroten we de synergie tussen al die activiteiten?’ Een ander vraagstuk is het realiseren van draagvlak voor wat er zoal bedacht en ontwikkeld wordt. Om dat te realiseren, zo bedacht deze groep, is het essentieel dat je elkaar in transparantie vroeg in het proces de moeilijke vragen stelt. Dat maakt het daarna eenvoudiger om ‘groots en meeslepend draagvlak te realiseren’. (Tekst gaat na de foto verder)

Nadenken over 2018 en verder.

 

Nieuwe fase voor Initiate en Pilotstarter
Het event op 14 december vormde zo niet alleen een terugblik op het werk in de voorgaande jaren, maar ook de opmaat voor 2018 en verder. Na 1 januari 2018 krijgen beide programma’s een nieuwe dynamiek door intensievere samenwerking. Daarnaast hebben de ministeries van VWS en BZK aangegeven dat zij in het nieuwe jaar het innovatieproces van VNG willen ondersteunen. Ze zijn enthousiast over de werkwijze die is gehanteerd en de resultaten die tot dusverre zijn behaald. Niet alleen lokale overheden zijn gebaat bij (nog meer) innovatie in het sociaal domein, dat geldt evenzeer voor deze twee ministeries. In het eerste kwartaal van 2018 wordt deze nieuwe samenwerking verder uitgewerkt. Het doel daarbij is dat na dit eerste kwartaal een innovatienetwerk handen en voeten heeft gekregen om in de komende jaren mee verder te bouwen. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *