Omgevingswet

Wat is nòg slimmer dan interactieve stoeptegels?
Gezocht: innovatieve ideeën voor de Omgevingswet.

Initiate
Geschreven op 18 april 2017

In Capelle aan den IJssel hebben ze iets slims bedacht. Interactieve stoeptegels. Ga je daarop staan, dan kun je ter plekke ervaren welke plannen de gemeente heeft met de directe omgeving. Ook leuk: Zaandam ontwikkelde Zinder, een app à la Tinder. Aan de hand van foto’s kun je de plannen van de gemeente liken, of wegswipen. We zoeken meer van dat soort vernieuwende ideeën, want de nieuwe Omgevingswet komt eraan.Dat biedt kansen als je vol ideeën zit over een mooier en leefbaarder Nederland.

De nieuwe Omgevingswet: jij kunt helpen bouwen
De Omgevingswet komt eraan. De bedoeling is om één wet te maken, die in 2019 alle huidige (26!) wetten op het gebied van de leefomgeving bundelt. Die verandering heeft een aantal doelen, zoals:

  • een hogere kwaliteit van de leefomgeving
  • betere afstemming van plannen voor natuur, milieu en ruimtelijke ordening
  • snellere procedures: snel weten of een plan kan en mag
  • gelijke informatie voor inwoners en beslissers
  • minder onderzoekslasten voor gemeenten

Iedereen een andere rol
Deze wet betekent dat onder andere gemeenten en provincies zich heel anders zullen en moeten gaan opstellen richting inwoners, ondernemers en andere gebruikers van de leefomgeving. Om dat in goede banen te leiden werken gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk samen in het programma Aan De Slag Met De Omgevingswet. Daarbinnen wordt gewerkt aan een zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Immers, door meer digitalisering kun je informatie makkelijker vastleggen en delen.

Kun jij nú al nadenken over wat ons land in 2024 nodig heeft?
De Omgevingswet gaat in 2019 in, maar dat DSO is pas veel later klaar: in 2024. De kunst is nu: hoe kun je vanuit 2017 al nadenken over slimme technologie en toepassingen in het DSO? Daar hebben we ideeën voor nodig. En daar nodigen we je bij deze voor uit.

Innovatiespoor: van meet af aan kansrijke innovatie meenemen
De wereld gaat er dus vanaf 2019 anders uitzien. We kunnen dus niet uitgaan van de wereld zoals die nu is. Doen we dat wel, dan kan dat kan leiden tot een sub-optimaal systeem, een systeem dat niet future proof is. Denk je dus in, dat je nu al in 2019 of zelfs in 2024 bent. En dat je in die wereld innovatie wil realiseren. Kijk in de toekomst dus!

Ideeën nodig voor morgen en overmorgen
Initiate en het Innovatiespoor Omgevingswet nodigen je uit je ideeën in te sturen. Wij zijn op zoek naar het volgende:

  • Ideeën voor de toepassing van informatie en nieuwe technologie om de digitalisering van de Omgevingswet (DSO) de komende jaren te voeden. Ideeën die een brug slaan tussen nieuwe technologie en de dagelijkse praktijk. Denk aan sensoren, Internet of Things, robotisering, blockchain, chatbots, apps, games, etcetera.
  • Nieuwe oplossingen voor ‘oude’ problemen.
  • Ideeën die vooruit denken en zorgen dat er pro-actiever kan worden gewerkt.

Drempels weg
Uiteindelijk moeten ideeën als die van jou en de toepassing van nieuwe technologie drempels wegnemen die er niet zouden moeten zijn in onze dienstverlening. Denk aan een drempel als: iemand die een plan heeft voor nieuwbouw weet niet wat er kan en mag op die plek. En als het plan wordt afgewezen is vaak onduidelijk waarom. In zo’n geval staan een initiatiefnemer en de overheid niet naast elkaar, maar tegenover elkaar.

Een tweede belangrijk hoofddoel is: als je meer digitaliseert en meer duidelijkheid over en weer realiseert, krijg je ruimte om over de ècht complexe zaken na te denken. Kortom: jouw idee draagt bij aan een mooier en leefbaar Nederland.

Stuur je idee in
Heb jij een idee om de Omgevingswet nu al innovatiever en beter te maken? Beschrijf je idee (dus het probleem en jouw oplossing) rond de Omgevingswet zo kort en bondig mogelijk. Vul hiervoor het inschrijfformulier in. Geef aan waarom het probleem een probleem is en wat jouw idee uniek maakt.

Deadline 9 mei
Stuur het inschrijfformulier voor 9 mei in via info@omgevingswet-innovatie.nl. Begin mei maken we een eerste selectie van de meest Innovatieve ideeën.

Wat gebeurt er na jouw inzending?
Op 10 mei a.s. maken we een selectie van de ingestuurde ideeën. Met de selectie gaan we in mei en juni verder uitwerken, samen met jou, als jouw idee is gekozen.

Dit doen we volgens een ‘service design’ aanpak, waarbij we gestructureerd het idee uitwerken in een concept samen met relevante partners en studenten. Een belangrijk onderdeel van deze uitwerking is het valideren in de praktijk We kijken goed het idee echt een vraagstuk oplost? Wat vinden ‘gebruikers’ ervan? Deze input gebruiken we voor een hackathon eind juni/begin juli, waarin we daadwerkelijk het concept omzetten in een prototype. Het ‘winnende’ prototype wordt niet alleen beloond met een prijs, maar samen met DSO kijken we of we dit prototype kunnen doorontwikkelen naar een te implementeren innovatie.

Dus aarzel niet en stuur je idee snel in!

 

Ter inspiratie: voor deze mensen doe je het
We hebben vier fictieve personen bedacht. Vier voorbeelden van mensen die op jouw idee zitten te wachten. Lees meer over hen in deze pdf.

ONDERWERPEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *